BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

PhD

A Karunkon mérnöki oklevelet szerzett legjobb hallgatóink a Kandó Kálmán Doktori Iskola keretében folyó 4 éves szervezett képzés keretében végezhetik tanulmányaikat és kutató munkájukat. A képzés elmélyítő jelleggel három lényeges területet fog át: magas szintű természettudományi alapismereteket, szakmai alapozást és szaktárgyakat a gépészeti (járműtechnikai) tudományok (járművek, mobil gépek), a közlekedéstudomány és a logisztikai tudomány területéről.

A Kandó Kálmán Doktori Iskola aktuális kiírásairól a Doktori.hu oldalon tájákozódhat!

A felvételi eljárásról a Kari PhD felvételi oldalon tájékozódhat!

A tantervekről és követelményekről a kari PhD oldalon tájákozódhat!