BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

Doktori értekezések

Bokor Zoltán:
A piacorientált vasúti közlekedés feltételrendszerének kidolgozása és gyakorlati adaptációs lehetőségének vizsgálata, különös tekintettel a controlling gazdálkodási rendszerre
PhD doktori értekezés – 2000.
Farkas Balázs:
A vasúti pályahasználati díj meghatározásának módszertana
PhD doktori értekezés – 2000.
Csiszár Csaba:
Az integrált intelligens utasinformatikai rendszer modellje
PhD doktori értekezés – 2001.
Jánosfalvi Tamás:
Methods for Optimisation of Logistics Systems
PhD doktori értekezés – 2002.
Denke Zsolt:
Városi közforgalmú személyközlekedési rendszer sztohasztikus folyamatainak hatása a szolgáltatási minőségre
PhD doktori értekezés – 2003.
Rónai Péter:
Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben
PhD doktori értekezés – 2003.
Tóth János:
Szárazföldi áruszállítási folyamatok kísérése az elektronikus adatcsere alkalmazásával”
PhD Doktori értekezés – 2003.
Horváth Balázs:
Tömegközlekedési ráterhelési modellek értékelő elemzése és fejlesztése
PhD doktori értekezés – 2005.
Mándoki Péter:
Személyközlekedési rendszerek értékelési lehetőségei a városi és térségi közlekedésben
PhD doktori értekezés – 2005.
Békefi Zoltán:
Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság – vizsgálati módszerei
PhD doktori értekezés – 2006.
Debreczeni Gábor:
A személyközlekedés időérték szempontú modellezése
PhD doktori értekezés – 2006.
Juhász János:
A közúti közlekedés áramlásának és a gyalogos átkelés baleseti kockázatának vizsgálata a gyalogátkelőhelyek környezetében
PhD doktori értekezés – 2007.
Mészáros Ferenc:
A használatarányos díjmegállapítás elméleti megalapozása a magyarországi közúthálózaton
PhD doktori értekezés – 2007.
Berki Zsolt:
A személyközlekedési adatfelvételeken alapuló modellek fejlesztése
PhD doktori értekezés – 2008.
Török Ádám:
A közlekedési árképzési/díjképzési rendszerek korszerűsítését megalapozó közúti közlekedési implementációs stratégiák kidolgozása
PhD doktori értekezés – 2008.
Tulipánt Gergely:
A közúti és vasúti áruszállítás zajkibocsátásának elemzése és zajterhelés csökkentési lehetőségeinek vizsgálata
PhD doktori értekezés – 2008.
Kormányos László:
Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltételeinek kidolgozása
PhD doktori értekezés – 2009.
Dénesfalvy Ágnes:
Pályavasúti szolgáltatási rendszer elemek minőségi paramétereinek meghatározása és a szolgáltatások minősítési folyamatának modellezése
PhD doktori értekezés – 2009.
Bite Katalin Emese:
Application of Geoinformatics for the Improvement of Airport Processes
PhD doktori értekezés – 2010.
Török Árpád:
A fenntartható városi közlekedés feltételei és a megvalósítás eszközrendszere
PhD doktori értekezés – 2010.
Selymes Péter:
A légi személyszállítás értékképzési folyamatának modellezése
PhD doktori értekezés – 2012.
Markovits-Somogyi Rita:
Komplex műszaki-gazdasági hatékonyságértékelő módszerek az áruszállításban-logisztikában, különös tekintettel a Data Envelopment Analysis alkalmazására
PhD doktori értekezés – 2012.
Hokstok Csaba:
Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntés előkészítő rendszerek alkalmazásával
PhD doktori értekezés – 2013.
Sándor Zsolt Péter:
A közúti közlekedés integrált információsrendszerének modellezése, a működési jellemzők befolyásolása
PhD doktori értekezés – 2015.
Esztergár-Kiss Domokos:
Optimization of multimodal travel chains (Multimodális helyváltoztatási láncok optimalizálása)
PhD doktori értekezés – 2016.
Sipos Tibor:
A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági fejlesztését megalapozó modell kidolgozása
PhD doktori értekezés – 2017.
Andrejszki Tamás:
Intelligens rugalmas közforgalmú közösségi közlekedési rendszerek komplex gazdasági hatékonyságértékelő módszereinek matematikai modellezése
PhD doktori értekezés – 2018.
Nagy Enikő:
Légiközlekedési információs rendszerek integrálása, a repülőtéri utaskezelés módszereinek fejlesztése
PhD doktori értekezés – 2018.
Földes Dávid:
Innovatív közlekedési rendszerek és szolgáltatások fejlesztése
PhD doktori értekezés – 2019.
Csonka Bálint:
Elektromobilitási szolgáltatások fejlesztése
PhD doktori értekezés – 2020.
Mátrai Tamás:
Városi kerékpáros közlekedési rendszerek komplex elemzése innovatív módszerekkel
PhD doktori értekezés – 2021.
Lakatos András Rudolf:
Optimalizációs modell kidolgozása a hazai helyközi és távolsági közforgalmú közlekedésben lévő párhuzamosságok kezelésére
PhD doktori értekezés – 2021.