BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

TDK témák

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK MODELLEZÉSE

Személyközlekedési rendszerek és mobilitási szolgáltatások értékelő módszereinek kidolgozása
Konzulens: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens

A személyközlekedési információs rendszerek elemzési, értékelési módszerének kidolgozása
Konzulens: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens

Közúti infrastruktúra fejlesztésének makrogazdasági hatásai
Konzulens: Dr. Török Ádám adjunktus

Az útdíjrendszerek nemzetgazdasági hatásainak elemzése
Konzulens: Dr. Mészáros Ferenc egyetemi docens

A hazai közlekedéspolitika koncepcionális fejlődésének kiértékelése
Konzulens: Dr. Mészáros Ferenc egyetemi docens

Mol Bubi Közösségi Kerékpár Kölcsönző rendszer felhasználói szokásainak elemzése
Konzulens: Dr. Tóth János egyetemi docens, Mátrai Tamás doktorandusz

Közforgalmú közlekedési eszközök szolgáltatásminőségének vizsgálata, a minőség növelésének lehetőségei.
Konzulens: Dr. Mándoki Péter egyetemi docens

Párhuzamos közlekedés kérdései az elővárosi és távolsági közösségi közlekedésben.
Konzulens: Dr. Mándoki Péter egyetemi docens

 

INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK

Adaptív forgalomirányítási módszerek elemzése, hatásainak bemutatása
Konzulens: Soltész Tamás tanársegéd

Intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása a közúti közlekedésben
Konzulens: Dr. Tóth János egyetemi docens

Közforgalmú közlekedési eszközök utasforgalmának mérési lehetőségei okoseszközök felhasználásával.
Konzulens: Dr. Mándoki Péter egyetemi docens

Személyre szabott, valós idejű adatok alapján működő utas- és utazástámogató közösségi közlekedési applikáció fejlesztése
Konzulens: Kózel Miklós tanársegéd

Heurisztikus optimalizálási módszerek összehasonlítása
Konzulens: Dr. Esztergár-Kiss Domokos tudományos munkatárs

Mobilitási minták és közösségi hálózatok elemzése utazási szokások felmérése céljából
Konzulens: Dr. Esztergár-Kiss Domokos tudományos munkatárs

Smart City értékelési módszerek és alkalmazások fejlesztése
Konzulens: Dr. Esztergár-Kiss Domokos tudományos munkatárs

A mesterséges intelligencia alkalmazása a személyközlekedésben
Konzulens: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens

Smart grid információs rendszer modellje
Konzulens: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens

Kerékpáros információs szolgáltatások fejlesztése
Konzulens: Földes Dávid tudományos segédmunkatárs

 

VÁROSI KÖZLEKEDÉS

A felszíni forgalomirányító (FUTÁR) diszpécserek és a járművezetők zavarkezelési lehetőségei, az emberi tényezők figyelembe vétele
Konzulens: Kózel Miklós tanársegéd

Eszközök és eljárások a közösségi közlekedés járművei előnyben részesítése érdekében
Konzulens: Kózel Miklós tanársegéd

A közösségi közlekedés előnyben részesítése és a menetidő valamint annak megbízhatósága közötti összefüggések feltárása
Konzulens: Kózel Miklós tanársegéd

Utastájékoztató (FUTÁR) kijelzők telepítési helyeinek és információtartalmának vizsgálata
Konzulens: Kózel Miklós tanársegéd

Gyorsjáratok közlekedtetésének lehetősége a városi kötöttpályás hálózatokon
Konzulens: Soltész Tamás tanársegéd

Hazai és külföldi városok közlekedési hálózatainak elemző összehasonlítása
Konzulens: Soltész Tamás tanársegéd

Utasforgalmi létesítmények kapacitástervezése jármű és utas oldalról
Konzulens: Soltész Tamás tanársegéd

Multimodális utazástervező rendszerek értékelése
Konzulens: Dr. Esztergár-Kiss Domokos tudományos munkatárs

Mobilitási csomagok képzési lehetőségeinek vizsgálata
Konzulens: Dr. Esztergár-Kiss Domokos tudományos munkatárs

Munkahelyi mobilitási tervek megvalósítási folyamatának fejlesztése
Konzulens: Dr. Esztergár-Kiss Domokos tudományos munkatárs

Elektromos járművek közlekedésszervezési és –üzemeltetési módszereinek fejlesztése, adaptálása
Konzulens: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens

Elektromos autóbusz töltőinfrastruktúra optimalizálása városi közlekedésben
Konzulens: Csonka Bálint tudományos segédmunkatárs

Elektromos járművek alkalmazási lehetőségeinek a vizsgálata városi logisztikában
Konzulens: Csonka Bálint tudományos segédmunkatárs

Megosztott, kis kapacitású autonóm közúti járműves mobilitási szolgáltatás tervezési és üzemeltetési módszerei
Konzulens: Földes Dávid tudományos segédmunkatárs

Autonóm járműves mobilitási szolgáltatások hatásai
Konzulens: Földes Dávid tudományos segédmunkatárs

Területi egységek mobilitási szempontú elemzése, értékelése
Konzulens: Földes Dávid tudományos segédmunkatárs

Mobilitás menedzsment rendszerek értékelő elemzése
Konzulens: Dr. Tóth János egyetemi docens

Közlekedési létesítmények gyalogosáramlatainak vizsgálata mikroszimulációval.
Konzulens: Bánfi Miklós Gábor tudományos segédmunkatárs

A közösségi közlekedés szerepének módosulása az autonóm közlekedési eszközök elterjedésével.
Konzulens: Dr. Mándoki Péter egyetemi docens

A lágy közlekedési formák ösztönzésének lehetőségei a munkahelyi mobilitás területén.
Konzulens: Dr. Mándoki Péter egyetemi docens

 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Kerékpáros forgalom útkereszteződésekben történő biztonságos átvezetési lehetőségeinek vizsgálata Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens

Kerékpárosok közúti forgalomban láthatóságának, észlelhetőségének vizsgálata
Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens

Mobil készülékek alkalmazási lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság elősegítésében
Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens

Gyalogosok közlekedési magatartásának vizsgálata
Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens

Az automatizált gépjárművek és az intelligens infrastruktúra kapcsolatának lehetőségei
Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens

Az automatizált gépjárműforgalom és a gyalogos közlekedés szintben keresztezésének vizsgálata
Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens

A motorkerékpárosok láthatóságának növelési lehetőségei
Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens

Az időskorúak közlekedési jellemzőinek vizsgálata
Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens

A nemzetközi közlekedésbiztonsági EuroRap módszertan hazai adaptációja
Konzulens: Sipos Tibor tanársegéd

Forgalmi előrebecslések és a közlekedésbiztonsági mutatók összefüggéseinek vizsgálata
Konzulens: Dr. Török Ádám adjunktus

 

KÖRNYEZETVÉDELEM

Rugalmas közúti közforgalmú közösségi közlekedés közlekedés-energetikai vizsgálata
Konzulens: Dr. Török Ádám adjunktus

Az elővárosi közlekedés integrációja, környezetgazdasági, területfejlesztési összefüggések
Konzulens: Dr. Mészáros Péter adjunktus

A bevásárló központok közlekedési, környezeti hatásai, kezelési, szabályozási kérdések
Konzulens: Dr. Mészáros Péter adjunktus

A gyalogos és kerékpáros közlekedés lehetőségei, tartalékai, támogatási politikák, struktúrák
Konzulens: Dr. Mészáros Péter adjunktus

A hazai elektromobilitás térnyerését elősegítő eszközök elemzése
Konzulens: Dr. Mészáros Ferenc egyetemi docens

 

VASÚTÜZEM

Átlós viszonylatok kialakításának vizsgálata Budapest elővárosi vasúti közlekedésében
Konzulens: Bánfi Miklós tudományos segédmunkatárs

Budapesti átmenő főpályaudvar kialakítási lehetőségének vizsgálata a vasútüzem és a városi közlekedés szempontjából
Konzulens: Bánfi Miklós tudományos segédmunkatárs

Intelligens technológiák felhasználása a vasútüzemben
Konzulens: Bánfi Miklós tudományos segédmunkatárs

Újszerű vasútüzemi technológiák számítógépes modellezése
Konzulens: Bánfi Miklós tudományos segédmunkatárs

Selyemút vasúti szállításának gazdasági és üzemviteli kérdései.
Konzulens: Dr. Török Ádám tudományos munkatárs, Bánfi Miklós tudományos segédmunkatárs