BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

Publikációs szabályzat

BME publikációs szabályzat

A BME elemi érdeke a BME-n folyó kutató-fejlesztő munka eredményeképp született művek, szellemi termékek esetében a keletkezés szervezeti kereteinek, azaz a BME-nek mint intézménynek egységes, szabályozott módon való feltüntetése: a pontos, megfelelő sorrendben feltüntetett affiliáció, a szerzősorrend, a levelező szerző affiliációja lényeges szerepet játszik a BME illetve kutatóink pályázatszerző képességében, nemzetközi presztízsének megítélésében, és az egyetem nemzetközi és hazai egyetemi rangsorokban történő besorolásakor.

A BME Szellemi Tulajdonvédelmi Szabályzat 15. §(2) pontja rendelkezik az Egyetemmel fennálló jogviszonnyal bíró szerzők műveinek felhasználása, publikálása, repozitóriumi elhelyezése, valamint a műre vonatkozó bibliográfiai adatoknak a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázisban  való közzététele során az Egyetem nevének, mint a szerző affiliációjának a feltüntetéséről.

A BME affiliációs protokollal kapcsolatos részletes szabályok és ajánlások

A BME affiliáció feltüntetendő

 1. minden, a BME-vel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló személy,
 2. a BME-n működő, befogadott kutatócsoportok tagjai,
 3. valamint a BME doktori iskoláinak hallgatói, illetve általában a BME hallgatói által közölt, BME-vel fennálló jogviszonyukhoz kapcsolódó műveken.

A tudományos publikációk szerzősorrendje az abban közölt eredményekhez való szakmai hozzájárulás mértékét kell, hogy tükrözze, a szakterület elfogadott szabályai szerint. Amennyiben a BME-s szerző hozzájárulása jelentős, törekedni kell arra, hogy ez a szerzősorrendben is érvényesüljön (első, utolsó vagy levelező szerzőség). Érdemes kihasználni a megosztott kiemelt szerzőség lehetőségét.

A BME affiliáció formája

A publikáción meg kell adni a szerző egyetemen belüli

 • tanszékének hivatalos, teljes nevét, ezt követően
 • amennyiben lehetséges, az intézet VAGY a kar hivatalos, teljes nevét,
 • végül az egyetem hivatalos, teljes nevét,
  • angolul:      Budapest University of Technology and Economics
  • magyarul: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • majd – amennyiben lehetséges – az egyetem hivatalos címét:
  • Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary

Fontos, hogy az egyetem nevét mindig egységesen, a fentieknek megfelelően adjuk meg! A cím esetében az egységes irányítószám használat fontos.

Kutatócsoportok

Kutatócsoport feltüntetése esetén (pl. befogadott, külső szervezet által is támogatott kutatócsoportok, tanszéki kutatócsoport) két külön affiliáció tüntetendő fel: először a BME (tanszéki) affiliáció, majd ezt követően a kutatócsoport. Például
Szerző_neve¹²
¹ – Department of Polymer Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Budapest University of
Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary
² – MTA-BME Research Group for Composite Science and Technology, Budapest University of
Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary

Külsős Doktoranduszok

„Külsős” doktoranduszok, illetve a Kooperatív Doktori Program esetében külön affiliációként kérjük feltüntetni a BME befogadó tanszékét és a külső kutatóhelyt. Az egyetemi rangsorokban lévő pozíciót befolyásolja az affiliációk feltüntetésének sorrendje. Ezért ha egy doktorandusz a BME-n keresztül ösztöndíjban részesül (állami ösztöndíj, SH, KDP), akkor kérjük, hogy lehetőleg a BME-s affiliáció szerepeljen az első helyen.
Példa olyan esetben, ahol a BME-s doktorandusz az első szerző:
Első_szerző_neve¹² and Második_szerző_neve²
¹Department of Theoretical Physics, Institute of Physics, Budapest University of Technology and
Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary
²Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, H-1525 Budapest,
P.O. Box 49, Hungary

Többes affiliációk

Azok a szerzők, akiknek a műve, publikációja több egyidejűleg fennálló jogviszony keretében készül, amelyek között van BME-s jogviszony, az ehhez tartozó műegyetemi affiliációjukat is feltüntetik, törekedve arra, hogy a BME affiliáció szerepeljen a sorrendben első helyen.

Eredeti verzió

 

Tanszéki Affiliációs Minta

Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Department of Transport Technology and Economics, Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary.