BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

OTKA kutatási projekt – A felhasználói preferenciák heterogenitása és hatása a közlekedési projektek értékelésére

A tanszékünk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal OTKA kutatási felhívására sikeresen pályázott és az alapkutatásra 4 éves támogatást nyert el. A kutatási projekt címe: A felhasználói preferenciák heterogenitása és hatása a közlekedési projektek értékelésére címmel. A kutatási projekt a magyar költség-haszon elemzési módszertant kívánja bővíteni olyan új statisztikai eszközökkel,
amelyek lehetővé teszik, hogy az utaspreferenciák paramétereit konstans értékek helyett valószínűségi eloszlások formájában is kezelhessük, akár parametrikus, akár nemparametrikus statisztikai eloszlásokat feltételezve. Módszertani szempontból a projekt további célkitűzéseket állít fel az időveszteség és a zsúfoltság értékelésének szétválaszthatósága tekintetében. Ha ez a megkülönböztetés nem történik meg, akkor az utasok egyéni ízlésében jelentkező heterogenitásnak tekinthetjük azt, ami valójában az adatgyűjtés helyszínen uralkodó zsúfoltság heterogenitásából fakad. A módszertani újításokat kérdőíves felmérésre alapuló adatokkal tervezzük alkalmazni.
További információk itt.